Thuiszorg in Limburg - Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen dan ook geen worden rechten ontleend.

Markanto Thuiszorg kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite.

Privacy

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite van Markanto Thuiszorg verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door Markanto Thuiszorg worden bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Markanto Thuiszorg geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Wijzigingen

Markanto Thuiszorg behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen en de wijzigingen meteen na plaatsing van kracht te laten worden.