Thuiszorg in Limburg - Vragen aan Markanto Thuiszorg?

Thuiszorg is bedoeld voor mensen die liever thuis bijven maar wel verzorging of verpleging nodig hebben of hulp bij de huishouding. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een chronische ziekte en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog hulp nodig hebben, of terminale patiënten, kunnen voor thuiszorg in aanmerking komen.

Meer informatie over Markanto Thuiszorg? Surf naar www.markanto.nl of contactformulier

Veel gestelde vragen

Hoe vraag ik verpleging of verzorging aan?
Wie beslist als de zorgvrager dat zelf niet kan in de thuiszorg?
Hoe kan ik thuiszorg, dagactiviteit of andere zorg aanvragen?
Welke zorg biedt een verpleegkundige hulp in de thuiszorg?
Ik heb een vraag over de eigen bijdrage die wordt geïnd door het CAK. Waar kan ik terecht?
Wat is het Zorgkantoor?
Welke zorg biedt een verzorgende hulp in de thuiszorg?
Hoe kom ik aan een PersoonsGebonden Budget?
Welke zorg valt onder gespecialiseerde verzorging in de thuiszorg?
Welke zorg biedt de thuiszorg met betrekking tot terminale zorg?
Wat moet ik zelf allemaal regelen als ik een persoonsgebonden budget (PGB) wil?
Wat is PGB?Hoe vraag ik verpleging of verzorging aan?

Wilt u zorg ontvangen van Markanto Thuiszorg, neem hiervoor telefonisch contact op: 045-588200 of 0475-470600^ Terug naar bovenWie beslist als de zorgvrager dat zelf niet kan in de thuiszorg?

Er zijn cliënten die niet meer voor zichzelf kunnen beslissen. Deze mensen kunnen dus niet zelf instemmen met hun behandeling of verzorging. Een vertegenwoordiger van de cliënt treedt dan als belangenbehartiger op. De vertegenwoordiger neemt beslissingen over bijvoorbeeld de verzorging en verpleging. Meestal is dat de echtgenoot of partner, in andere gevallen kan ook een ouder, kind, broer of zus deze taak op zich nemen.^ Terug naar bovenHoe kan ik thuiszorg, dagactiviteit of andere zorg aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor een bepaalde zorgvoorziening, zal eerst het WMO (via de gemeente van uw woonplaats) / CIZ (centrum indicatiestelling zorg) een indicatie vaststellen. Deze indicatie geeft aan op welke zorg u recht heeft. Vervolgens zal gekeken worden welke zorginstellingen deze zorg aan u kunnen leveren. U kunt dan zelf bepalen door welke instelling u geholpen wilt worden.^ Terug naar bovenWelke zorg biedt een verpleegkundige hulp in de thuiszorg?

Een verpleegkundige biedt verpleging, verzorging en/of begeleiding. Hierbij kan men denken aan het controleren van lichaamsfuncties, (in)continentie verzorging, wond- en stomaverzorging, toedienen van medicijnen en medisch technische handelingen. Onder medisch technische handelingen vallen onder andere pijnbestrijding, het uitvoeren van een bloedtransfusie of beademing, het toedienen van vocht (eventueel via een infuus), voeding en medicijnen. Verder geeft een verpleegkundige advies over en begeleiding bij de patient zijn of haar ziekte of behandeling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met reuma, diabetes, cara of bij mensen die een stoma hebben.^ Terug naar bovenIk heb een vraag over de eigen bijdrage die wordt geïnd door het CAK. Waar kan ik terecht?

Het CAK is (gratis) te bereiken op telefoonnummer 0800-1925. Het CAK kan u vertellen hoe hoog de eigen bijdrage is of wat de eigen bijdrage wordt voor een nieuwe cliënt. Markanto thuiszorg kan u informeren over het hoe & wat rondom de eigen bijdrage, maar uw eigen bijdrage niet inzien^ Terug naar bovenWat is het Zorgkantoor?

Het zorgkantoor voert namens alle zorgverzekeraars (ziekenfondsen en de particuliere zorgverzekeraars) in een regio de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uit. De thuiszorg valt onder deze wet. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor voldoende zorg in de regio. Daartoe sluit het zorgkantoor overeenkomsten af met zorgaanbieders zoals thuiszorginstellingen. U kunt bij het zorgkantoor terecht voor het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget (PGB)^ Terug naar bovenWelke zorg biedt een verzorgende hulp in de thuiszorg?

Een verzorgende biedt de dagelijkse persoonsgerichte zorg, zoals de lichamelijke verzorging (wassen, huidverzorging, haarverzorging, mondverzorging en dergelijke), hulp bij het aankleden en het aanbrengen van lichaamsondersteunende hulpmiddelen (zoals prothese, steunkousen, orthopedisch korset), hulp bij beweging, hulp bij het eten en drinken en medicijnen klaarzetten. Verder kan de verzorgende psychosociale begeleiding bieden en advies en voorlichting geven^ Terug naar bovenHoe kom ik aan een PersoonsGebonden Budget?

Als door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is vastgesteld dat u langer dan drie maanden zorg nodig heeft, kunt u beslissen deze zelf te regelen. U vraagt dan bij het zorgkantoor in uw regio (zie vorige vraag) een PersoonsGebonden Budget aan. Daarmee kunt u op zoek gaan naar organisaties of personen waarvan u hulp wilt krijgen. Bij de vaststelling van de hoogte van het budget wordt rekening gehouden met het soort en de hoeveelheid zorg die u nodig heeft.^ Terug naar bovenWelke zorg valt onder gespecialiseerde verzorging in de thuiszorg?

Gespecialiseerde verzorging omvat huishoudelijke, begeleidende en verzorgende taken. (Voor een uitgebreidere omschrijving van huishoudelijke taken zie welke zorg bied een huishoudelijke hulp en voor verzorgende taken zie welke zorg bied een verzorgende hulp bij de veel gestelde vragen.) De opvang en verzorging van eventuele kinderen of andere huisgenoten behoort ook tot deze vorm van hulp. Bij begeleidende taken kan men denken aan het vergezellen naar de huisarts, advies geven over de organisatie van het huishouden en dergelijke. Verder kan de verzorgende psychosociale begeleiding bieden en advies en voorlichting geven.
Voor de term gespecialiseerde verzorging wordt ook nog wel eens de term gezinsverzorging gebruikt.^ Terug naar bovenWelke zorg biedt de thuiszorg met betrekking tot terminale zorg?

Terminale zorg is speciaal voor mensen die in een terminaal, eindstadium van hun leven verkeren. De zorg bestaat uit lichamelijke verzorging/ verpleging en begeleiding. Vaak wordt palliatieve zorg gegeven. Dit is zorg die wordt gegeven op het moment dat medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. Het doel is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Palliatieve zorg beantwoordt aan fysieke, psychologische, sociale en spirituele behoeften.^ Terug naar bovenWat moet ik zelf allemaal regelen als ik een persoonsgebonden budget (PGB) wil?

Kiest u voor een persoonsgebonden budget, dan krijgt u een geldbedrag en regelt u zelf uw hulp en/of voorzieningen. Voor de volgende taken bent u zelf verantwoordelijk:
* Op zoek gaan naar hulpen en leveranciers;
* Afspraken maken en overeenkomsten sluiten;
* Uitbetalen van uw hulp en leveranciers en daar een goede financiële salarisadministratie van bijhouden;
* Bijhouden van een urenregistratie^ Terug naar bovenWat is PGB?

Met een persoonsgebonden budget (PGB)  krijgt u een bepaald bedrag toegewezen waarmee uzelf zorg inkoopt. het PGB geeft u de ruimte en vrijheid om zelf te bepalen wie wanneer waar op welke wijze de benodigde zorg verleent. U zoekt zelf de hulpverleners (bijvoorbeeld JoMar) of zorgverleners (bijvoorbeeld Markanto). En u houdt zelf de administratie van uw budget bij en legt daarover zelf verantwoording af.^ Terug naar boven