Thuiszorg in Limburg - Algemene informatie thuiszorg

Specialisaties in de thuiszorg

Thuiszorg & thuisverpleging

Omdat de kwaliteit van zorgen belangrijk is zijn verpleegkundigen vaak gespecialiseerd in een bepaald vakgebied van de thuisverpleegkunde. Want net zoals in ziekenhuizen zijn er in de thuisverpleegkunde continu technische verbeteringen mogelijk in de medische en verpleegkundige handelingen. Precies daarom is specialisatie en educatie in de thuiszorg in het belang van de cliént.

Dementie

Dementie is een complexe aandoening en het verloop verschilt van persoon tot persoon. Precies daarom is dementie een problematiek die zeer veel aandacht verdient in de thuiszorg. Thuisverpleegkundigen observeren hun patiënten immers en hebben hierbij een belangrijke signaalfunctie. Niet enkel in het kader van diagnose en behandeling, maar ook in het bewaken van de haalbaarheid van het thuis wonen en het gevaar voor zichzelf en de omgeving. Bovendien zijn ook de samenwerking en communicatie met de huisarts en andere partners in de thuiszorg belangrijke pijlers in het mogelijk maken van de zorg aan dementerende in hun omgeving.

Thuisverpleegkundigen dragen niet alleen zorg voor de lichamelijke verzorging. Ook de psychische ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving maakt deel uit van het werken met een dementerende.  

Stoma-en Incontinentie

De dag waarop een stoma aangelegd wordt, betekent een keerpunt in het leven van iedere stomapatiënt. Het continent zijn, dat als één van de meest fundamentele lichaamsfuncties beschouwd wordt, is plotseling verdwenen. Thuisverpleegkundigen zoeken op dat cruciale moment samen met u naar een aanvaardbare levenskwaliteit. Hierbij staat de deskundigheid en kennis van het stomamateriaal centraal.

De verpleegkundigen willen door voordurende educatie op de actuele hoogte blijven van kennis over de types incontinentie, de oorzaken, de behandeling,… het zijn items die regelmatig bij besprekingen aan bod komen. Een verpleegkundige kan door het signaleren en het aanpakken van ongewild urine- en ontlastingsverlies het probleem verminderen of verhelpen.  

Wondzorg

De jongste jaren is er ook in de thuiszorg een steeds complexere wondzorg aanwezig. De thuisverpleegkundige wordt geconfronteerd met een groot gamma aan wondverzorgingen zoals oncologische wondzorg, diabetische voet, brandwonden,… Precies daarom is op het vlak van wondzorg een professionele en kwaliteitsvolle zorg een absolute must.

Heel wat thuisverpleegkundigen hebben kennis van de nieuwe wondverbanden en wondzorgmodellen en kunnen deze op een deskundige wijze toepassen. 

Palliatieve zorg

Mensen verkiezen om te sterven waar ze geleefd hebben, in hun vertrouwde omgeving, met familie en vrienden. De belangrijkste taak van de verpleegkundige voor een palliatieve patiënt is het creëren van het fysisch en psychosociaal comfort van de patiënt. Uiteraard spelen lichamelijke verzorging en pijnbestrijding hierin een grote rol. Door haar deskundigheid en frequente aanwezigheid aan het ziekbed, heeft de thuisverpleegkundige een voortdurende signaalfunctie. Pijn en andere symptomen kunnen zo goed geobserveerd en gerapporteerd worden aan andere partners zoals de huisarts. Op die manier kan de huisarts indien nodig de behandeling bijsturen.